Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá výběrem a konstrukcí střídače napětí z 12 V stejnoměrného napětí na 230 V/50 Hz střídavého napětí pro napájení spotřebičů do maximálního výkonu 250 W. Jako řídící obvod byl použit IO TL494CN. Součástí zařízení je též podpěťová ochrana střídače při poklesu napětí akumulátoru a ochrana zamezující přebíjení akumulátoru solárním panelem. Práce též rozvíjí návrh začlenění střídače do ostrovního napájecího systému.
The thesis deals with a design and construction of voltage converter from 12 V DC to 230 V AC with frequency 50 Hz. Maximum output power of this device is 250 W. As a control circuit has been used IC TL494CN. The device includes undervoltage protection, which is applied if the voltage of the supply battery drops and protection against battery overcharging by solar panel. It also develops a proposal for integration the inverter into the island power system.
Description
Citation
KLČO, M. Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Střídač pro jednofázovou ostrovní síť DC/AC 12/230 V. Předseda komise doc. Ing. Drápela, Ph.D. přečetl posudky vedoucího i oponenta. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Předseda komise položil dotaz na způsob zapojení fotovoltaického panelu a akumulátoru. Student tento dotaz zodpověděl. Předseda komise položil dotaz na deformaci průběhu měřených veličin od sinusového průběhu a student ji zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO