Sturmova-Liouvilleova úloha v kmitání spojitých soustav

but.committeeprof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala výsledky své bakalářské práce na téma Sturmova-Liouvilleova úloha v kmitání spojitých soustav. Otázka oponenta doc. Ing. Luďka Nechvátala, Ph.D. (o aplikaci Sturmovy-Liouvilleovy teorie při změně okrajových podmínek rovnice 3.2) byla zodpovězena velmi dobře. Otázky komise (způsob generování animací v prezentaci) byly zdpovězeny velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMatematické inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠremr, Jiřícs
dc.contributor.authorVarmusová, Alaniscs
dc.contributor.refereeNechvátal, Luděkcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:42Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:42Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této práce je zpracování teorie týkající se Sturmovy-Liouvilleovy úlohy a parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. Na základě uvedených poznatků se v práci odvozují potřebná vlastní čísla, vlastní funkce a Greenovy funkce, které jsou se Sturmovou-Liouvillovou úlohou spjaty. Výsledky odvozování se využívají při řešení počátečně-okrajové úlohy vlnové rovnice, jejíž výsledky jsou následně graficky interpretovány.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to compile the theory concerning the Sturm-Liouville problem and partial diferential equations of the second order. Based on the findings the necessary eigenvalues, eigenfunctions and Green's functions, which are connected with the Sturm-Liouville problem, are derived in the thesis. Results of derivation are used in the solution of the initial-boundary value problem for wave equation, which results are then interpreted graphically.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVARMUSOVÁ, A. Sturmova-Liouvilleova úloha v kmitání spojitých soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205331
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSturmova-Liouvilleova úlohacs
dc.subjectDirichletova úlohacs
dc.subjectvlastní číslocs
dc.subjectvlastní funkcecs
dc.subjectGreenova funkcecs
dc.subjectparciální diferenciální rovnicecs
dc.subjectkmitání strunycs
dc.subjectvlnová rovnicecs
dc.subjectSturm-Liouville problemen
dc.subjectDirichlet's problemen
dc.subjecteigenvalueen
dc.subjecteigenfuncitonen
dc.subjectGreen's functionen
dc.subjectpartial diferential equationen
dc.subjectstring vibrationen
dc.subjectwave equationen
dc.titleSturmova-Liouvilleova úloha v kmitání spojitých soustavcs
dc.title.alternativeSturm-Liouville problem in vibration of continuous systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-13:30:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid137242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:42en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:04en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_137242.html
Size:
7.79 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_137242.html
Collections