Zhodnocení finanční situace společnosti Imtos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku obchodujícího v oblasti strojírenství pomocí finanční analýzy. Podklady pro analýzu jsou finanční výkazy, zejména pak rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash flow v letech 2006 až 2010. Na základě získaných informací z finanční analýzy je zhodnoceno finanční hospodaření sledované společnosti a jsou navržena opatření, která by mohla být prospěšná v budoucím vývoji.
The objective of this Bachelor thesis is to evaluate financial position of chosen company, trading in engineering. Financial analysis is used as a tool of evaluation resulting from financial statements, mainly the balance sheet, profit and loss statement and cash-flow statement from years in between 2006 and 2010. Based on obtained results is the company’s financial situation evaluated and various actions are suggested, meant to be effective in successful future development of a company.
Description
Citation
KUBA, Š. Zhodnocení finanční situace společnosti Imtos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kutěj (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO