Chladicí systémy PC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá současnými metodami chlazení komponent PC, popisuje jejich vlastnosti, především pak efektivitu a vhodnost k použití v příslušných úlohách chlazení. K pochopení a kvantifikaci principů jsou uvedeny možnosti přenosu tepla. Dále se práce zabývá problematikou chlazení datových center, ukazuje jejich spotřebu energie a pojednává o možnostech využití jejich odpadního tepla.
Bachelor's thesis deals with present methods of cooling computer components, describe its properties mainly efficiency and suitability for appropriate cooling tasks. For better understanding and quantification of its principles there are given possibilities of heat transfer. Next work deals with problematics of cooling data centres, shows its energy consumption and says about possibilities of waste heat recovery.
Description
Citation
ROMAN, J. Chladicí systémy PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student zodpověděl dvě otázky položené oponentem. - doc. Štětina připomněl formální požadavky na vysokoškolské práce na VUT dané směrnicí rektora o závěrečných pracech. - doc. Katolický položil dotaz k vlastnostem vodivých past. - doc. Štětina položil dotaz na heatpipe a termodynamický cyklus, který toto zařízení využívá. - doc. Štětina vznesl dotaz k termodynamické účinnosti PC.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO