Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této balalářské práce je vytvoření účelové mapy areálu renesančního zámku v Rosicích u Brna v měřítku 1:500. Úvodní část práce je věnována předmětu měření a přípravným pracím jako je rekognoskace lokality nebo použité přístroje.Následující část pojednává o samotném zaměření lokality - obsahuje popisy doplnění stávajícího bodového pole a podrobného zaměření. Závěrečná část se zabývá zpracováním dat. Hlavním výsledkem práce je situační mapa s výškopisem a mapa vegetace. Také byla vytvořena sjednocená mapa areálu (s dalšími dvěmi bakalářskými pracemi).
The objective of this Bachelor’s thesis is a creation of a thematical map of a Renaissance chateau area in Rosice near Brno at scale 1:500. Opening part of the thesis is given to a subject of a surveying and to a preparatory works such as a reconnaissance of locality or used apparatuses. Next part deals with own surveying of locality – includes desciption of an addition of geodetic control and a detail surveying. Final part is about the data processing. Main result of the work is a thematical map with heights and a map of vegetation. Also was created unified map of area (with other two bachelor's thesis).
Description
Citation
BYRTUSOVÁ, I. Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 3. lokalita [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO