Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životnosti stejnosměrných motorů. Po teoretickém rozboru byly navrhnuty úpravy, které pomůžou nastavit správnou polohu kartáčů a tím i vylepší komutaci i celkové vlastnosti stejnosměrného motoru.
My bachelor’s thesis is aimed at problematics of lifetime of DC motor. After a theoretical analysis the improvements were designed which can adjust the right position of the brushes and this will also improve commutation and the general properties of the DC motor.
Description
Citation
ŠKODA, J. Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ondrejček (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů. Práce probíhala na zvoleném stejnosměrném motoru. Cílem práce bylo vytvořit zařízení, které zlepší podmínky komutace, prodlouží životnost kartáčů a sníží ztráty. K natáčení kartáčů je použit mechanismus ovládaný elektromagnetem. Elektromagnet byl simulován v prostředí FEMM. Student odpověděl na otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO