Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace v podniku AVL Čechy spol. s.r.o. a návrh možného opatření na zlepšení stavu v podniku. Práce vychází z údajů roků 2016 až 2020. Práce je rozdělená do tří částí. První část je čistě teoretické vymezení základních pojmů, postupů a metod. Ve druhé části je představena společnost AVL Čechy spol. s r.o., také je proveden rozbor zkoumaného podniku pomocí strategické analýzy a finanční analýzy. Třetí část obsahuje hodnocení finanční analýzy a návrhy na možné zlepšení situace v podniku.
The main goal of this bachelor thesis is evaluation of the financial situation in the company AVL Čechy spol. s r.o. in the time period from 2016 to 2020 and possible proposals to its improvements. Thesis is divided into three parts, first part is theoretical definicion of elementary concepts and methods. The second part describes company AVL Čechy spol. s r.o. and also presents it's strategic and financial analysis. The third part presents evaliation of financial analysis and possible recommendations to improve the financial situation.
Description
Citation
KUŽELOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - neodpovězeno Ing. Novotný: Vysvětlete růst zmiňovaného indexu IN05 ve Vaší prezentaci v době "koronakrize"? - odpovězeno Ing. Milichovský: Jakým způsobem zmiňovaná firma získává zakázky a v jakém časovém období samotná zakázka probíhá? - odpovězeno U SWOT analýzy uvádíte jako jednu z hrozeb pandemii, je tedy vážně hrozbou dle odpovědi na předchozí otázku? - odpovězeno s výhradami doc. Zich: U PESTLE analýzy jste jaké výsledky použila dále ve své práci? - částečně odpovězeno K čemu slouží Porterův model a co z tohoto modelu vychází? - odpovězeno s výhradami Co je účelem SWOT analýzy a proč jste ji ve své práci použila, vzhledem ke stanoveným cílům Vaší bakalářské práce? - odpovězeno s výhradami
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO