Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ověřoval ve stavebních firmách pomocí dotazníku, V dotaznících jsem se zabýval problémy, jak funguje týmová práce a rovnost pracovních příležitostí ve stavebních firmách. Na závěr provádím posouzení teoretické a praktické části a vyvození závěru bakalářské práce.
The Bachelor thesis is concerned with the team collaboration and with the equality of the jobs in the construction industry. In the first part of the theory is described the limitation of the basic concepts. In the second part of the Bachelor thesis I am working with the help of hypotheses that I have reviewed the construction companies with the help of questionnaires. In the questionnaires I have dealt with the problems, such as team work functions and the equality of the jobs in construction companies. Finally, I perform an assessment of the theoretical and practical elements and the derivation of the conclusion of the Bachelor thesis.
Description
Citation
BERÁNEK, J. Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO