Vliv změn sazeb DPH na nákupní chování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na nákupní chování. Konkrétně se jedná o průzkum vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na objemy nákupů potravinářských produktů, typických pro spotřebu domácností. Kromě identifikace chování zákazníků při změnách sazeb daně z přidané hodnoty, práce přináší doporučení jak využít této znalosti při cenové tvorbě a budování konkurenceschopnosti firmy.
The bachelor thesis deals with the impact of changes in the rates of the value added tax on purchase behaviour. The thesis explores in detail the impact of changes in the rates of the value added tax on the purchase volume of grocery products that are typical of household consumption. The thesis not only focuses on purchase behaviour concerning the changes in the rates of the value added tax, but it also recommends how to use that knowledge in price formation and building of company’s competitive advance.
Description
Citation
NĚMCOVÁ, P. Vliv změn sazeb DPH na nákupní chování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Otázky vedoucího závěrečné práce: odpovězeno. Otázky oponenta závěrečné práce: odpovězeno. Ing. Libor Benátský: Ceny se zvedaly mnohem více, než byl růst DPH. Diskuse k této skutečnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO