Návrh projektu marketingového řešení pro malé a střední podniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje a systematizuje celý proces tvorby marketingové strategie. Pomocí konkrétních ukázek projektů také dochází k vytvoření diagramu, který graficky znázorňuje průběh marketingové strategie a dává prostor k vlastnímu rozhodování. Cílem práce je zjednodušit a zefektivnit zavedení marketingové strategie do drobných, malých a středních podniků. V bakalářské práci také nalezneme konkrétní ukázky zpracování marketingových strategií pro odlišné klienty a projekty včetně vizuálních materiálů a navrhovaných řešení.
Bachelor´s thesis analyse and systematize complete process of marketing strategy creation. With the help of concrete examples of marketing projects, we will create a diagram which demonstrates marketing strategy course and gives options to make a free decision. The main goal of the thesis is to simplify and streamline implementation of marketing strategy into small and medium businesses. In bachelor thesis we will also find a concrete examples of marketing strategies for various clients and projects including visual materials and projected solutions.
Description
Citation
TAKÁCS, J. Návrh projektu marketingového řešení pro malé a střední podniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO