Sportovní bezdrátová časomíra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace univerzální časomíry pro sportovní účely za použití bezdrátové komunikace mezi jednotlivými komponenty. Cílem je dosažení maximální mobility, spolehlivosti a uživatelské jednoduchosti. Práce se nezabývá samotnými snímacími prvky měřicího systému, pouze uvádí typové příklady jejich použití. Obsahem je návrh primární měřicí jednotky, která bude zajišťovat samotné měření času s rozlišením minimálně 0,01s, a sekundární jednotky, která bude sledovat informace ze snímacích prvků a ty bude dále předávat primární jednotce ke zpracování. Práce zahrnuje způsob komunikace, hardwarovou část jednotlivých komponent a popisuje použitý firmware.
This work deals with design and realization of universal sport timer and uses wireless communication between individual components. The purposes is to achieve maximum mobility, reliability and simplicity for users. This work doesn‘t deal with sensing elements of measuring system, it only provides examples of their typical usage. The content of this proposal is the primary unit, which will ensure time measurement with 0,01s resolution and the secondary unit, which will track a sensing elements and provide information for processing to primary unit. The design comprises communication method, hardware of all devices and firmware.
Description
Citation
GÁL, M. Sportovní bezdrátová časomíra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO