Konstrukce antivibrační plošiny pro laboratorní váhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukcí pasivní antivibrační platformy pro laboratorní váhu. V první části práce jsou rozebrány často používané prvky pro izolaci vibrací. Následuje návrh tří konceptů možného řešení této platformy a jejich popis. Je proveden výpočet a volba vhodných izolátorů pro zvolené řešení, rozbor problémů a úprav vzniklých při montáži a měření antivibračních vlastností hotové platformy. V závěru je celá platforma zhodnocena a porovnána, zda vyhovuje požadovaným parametrům.
The bachelor thesis deals with the design of passive antivibration platform for laboratory weighing machine. In the first part of the work are listed some common isolation solution. Next is design of three possible solution concepts of this platform and their description. The calculations for possible isolators, analysis of deficiencies of the design and their solutions and measurements of the final antivibration characteristics of the finished piece are made. In the end the platform is compared if it satisfies required parameters.
Description
Citation
MICHALICA, J. Konstrukce antivibrační plošiny pro laboratorní váhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Aké zlepšenie presnosti váženia je možné docieliť s dosiahnutým navýšením antivibračných vlastností? - zodpovězeno 2) Spĺňali aplikácie mobilného telefónu použité k meraniam požadované presnosti? - zodpovězeno 3) V práci je uvedené, že je možné navrátiť pôvodné vlastnosti novým výpočtom a návrhom izolátoru. Aké sú to? - zodpovězeno Doc.Vrbka: V práci jsou zvláštní citace, čím je způsobeno? - zodpovězeno Ing.Kubík: Zmapoval jste spektrum vibrací na plošinu? Je tento systém naladí podrezonančně nebo podrezonančně, jaké to má dopady na konstrukci? Zvažoval jste nějaké protikriterium? Jaké parametry byly ovlivňovány? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO