Marketingový mix nového produktu vstupujícího na trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá problematikou marketingového mixu se zaměřením zejména na marketingovou komunikaci deskové hry, která bude vstupovat na trh. Práce je standardně členěna do tří částí, kde jsou prezentovány teoretické poznatky z dané oblasti, analyzována současná situace a na tomto základě navržena vhodná doporučení.
The object of this thesis is problematics of marketing mix with focus mainly on marketing communication for board game which will enter the market. Thesis is divided into three parts where theoretical bases from given field are described, current situation is being analysed and adequate recommendations are given based on the analysis.
Description
Citation
KOZÁKOVÁ, V. Marketingový mix nového produktu vstupujícího na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-07
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Bartošek: Vysvětlete části systematičtnosti, které jste navrhovala při pozorování. - odpovězeno Ing. Bumberová: Jaký je souhrn nákladů? Máte pouze náklady na letáky. Jaké jsou například náklady na člověka, který se tomu bude věnovat? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO