Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se základními zapojeními proudových zdrojů s operačními zesilovači a jejich výkonovým posílením. Práce navrhuje koncepci proudového zdroje a obsahuje simulaci jeho funkce. Obsahuje kompletní podklady pro realizaci proudového zdroje včetně výkresu plošného spoje a rozpisky použitých součástek. Součástí práce je ověření parametrů navrženého proudového zdroje.
This bachelor’s thesis deals problems with current feedback amplifiers and their comparison with voltage feedback amplifiers. Then it adverts to mutual differences and compares their parameters. This thesis shows basic circuits with current sources and with power boost of this circuits. This thesis designs conception of current source. Simulation, complete details for realization of current source, drawing printed circuit and specification card used parts are part of this work. In the end this work the parameters of current source are checked.
Description
Citation
BAČKOVSKÝ, P. Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO