Informační systém pro správu satelitně sledovaných vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem této práce je modernizace databázového systému, který je navržen v programu Microsoft Office Access. K vytvoření nového systému bude použit jazyk HTML a skriptovací jazyk PHP, jako databázový server bude používáno MySQL. V první části práce je uvedena teorie pro datové modelování, která byla využita při návrhu systému. V další části následuje popis jazyka UML a diagramu užití pro uživatele systému. Hlavní část práce tvoří popis vytvořeného systému. Zde je uveden náhled a popis jednotlivých obrazovek, které může uživatel v systému využívat. Víceuživatelský provoz je realizován přidělením práv uživatelům a omezením vstupu do příslušných částí systému. Celá databáze je vytvořena jako webová aplikace, která bude nahrána na lokálním serveru ve společnosti a uživatelé budou k systému přistupovat pomocí webového prohlížeče.
To purpose of this master´s thesis is modernization of database system. This system is designed in Microsoft Office Access program. To create the new system will be used HTML and PHP languages, as a database server will be used MySQL. The first section contains information about data modeling. In the next part there is description of UML language and Use Case diagram for users of system. The main part of the thesis is description of the created system. There are views of screens which can be used by users. Multiuser operation is realized by users rights and definitions enter to the system. The whole database is created as a web application. Application will be uploaded to the company server. Users start the system through their web browser.
Description
Citation
ČECH, D. Informační systém pro správu satelitně sledovaných vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Robert Vích, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
- Je v systému nějakým způsobem provedeno logování akcí (změn) provedených v databázi jednotlivými uživateli (například pro možnost dohledání chyby)? - Při vyhledání například firmy se ve výsledcích zobrazuje i položka Modem. Jaký má v tomto případě tato položka význam? Jedna firma má obvykle více vozidel (tím pádem disponuje více modemy). Jak se v tomto případě zobrazí výsledek hledání? - Je přihlašování uživatelů do systému prováděno zabepečeně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO