Konstrukce a výroba podvozku rádiem řízeného modelu auta s využitím moderních technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce ukazuje na sestavě jednoduchých součástí princip jejich výroby pomocí moderních aditivních technologií. Návrh součástí se provádí pomocí CAD software SolidWorks. Výroba dílů byla následně realizována pomocí technologie Rapid Prototyping s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling. Součástí práce je i ucelený přehled v současné době nejpoužívanějších metod výroby v oblasti technologie Rapid Prototyping.
The aim of the work is to show a principle of simple parts production through advanced additive technologies. Design of the parts is realised by CAD software SolidWorks. Manufacture of the parts was subsequently carried out by using Rapid Prototyping technology with using an additive method of Fused Deposition Modelling. The work also includes a comprehensive overview of the currently most popular production methods in Rapid Prototyping technology.
Description
Citation
REJŽEK, J. Konstrukce a výroba podvozku rádiem řízeného modelu auta s využitím moderních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Na jakém principu pracuje spékání kovových prášků. Byly v průběhu tvorby modelu provedeny nějaké kosntrukční úpravy odlišné od vzorového modelu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO