Stanovení těžkých polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a sedimentech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Práce bude zaměřena na identifikaci a stanovení PAHs s molekulovou hmotností nad 278 Da pomocí separačních a spektrometrických metod dostupných v rámcí ÚCHTOŽP.
This diploma thesis will be focused on the identification and quantification of PAHs with molecular mass exceeding 278 Da by separation and spectrometric methods available at the laboratories of ICTEP.
Description
Citation
CÁHOVÁ, M. Stanovení těžkých polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a sedimentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Diplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO