Barierové multivrstevnaté povlaky

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant přednesl výsledky své diplomové práce jasně a srozumitelně. Dosažené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. Otázky oponentky zodpověděl správně. V diskusi se členy komise prokázal velmi dobrou znalost zkoumané problematiky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPřikryl, Radekcs
dc.contributor.authorSedláček, Ondřejcs
dc.contributor.refereeMazánková, Věracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:02Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractTématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku a ochrany proti korozi. Výchozími materiály pro přípravu těchto vrstev jsou látky hexamethyldisiloxan, oktafluorocyklobutan a 4,12-dichlor[2.2]paracyklofan. Tyto vrstvy byly připravovány s ohledem na jejich využití jako bariérové povlaky pro využití v archeologii, a to s důrazem na protikorozní ochranu povlakovaných předmětů a na další specifické požadavky muzeí. U připravených vrstev byla provedena charakteristika jak z hlediska jejich fyzikálních vlastností - schopnost odolávat permeaci kyslíku, tak z hlediska jejich chemického složení. Metody použité pro charakterizaci zmíněných vlastností byly: infračervená spektrometrie (FTIR), měření kyslíkové propustnosti (OTR), skenovací elektronová mikroskopie (SEM), měření kontaktního úhlu a korozní zkoušce v umělé atmosféře.cs
dc.description.abstractThe theme of this work is the preparation and characterization of multilayer barrier coatings to polymer and metal substrates based on SiOx and organic molecules. It deals with the determination of their properties in terms of oxygen permeability and corrosion protection. The starting materials for the preparation of these layers are hexamethyldisiloxane, octafluorocyclobutane and 4,12-dichloro[2.2]paracyclophane. These layers have been prepared with regard to their use as barrier coatings for use in archeology, with the focus on corrosion protection of coated items and other specific requirements museums. For these samples was realized characteristic of both in terms of their physical properties – the ability to resist permeation of oxygen and in terms of their chemical composition. The fourier transformation infrared spectroscopy (FTIR), scanning elektron microscopy (SEM), oxygen transmission rate (OTR), contac angle measurement and corrosion testing were used for the above-mentioned characterisations.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, O. Barierové multivrstevnaté povlaky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58410cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23359
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPECVDcs
dc.subjectSiOxcs
dc.subjectHMDSOcs
dc.subjectParylencs
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectbariérové vlastnostics
dc.subjectPECVDen
dc.subjectSiOxen
dc.subjectHMDSOen
dc.subjectParylenen
dc.subjectthin filmsen
dc.subjectbarrier propertiesen
dc.titleBarierové multivrstevnaté povlakycs
dc.title.alternativeMultilayer barrier coatingsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-04cs
dcterms.modified2013-06-04-12:44:09cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid58410en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:13:54en
sync.item.modts2021.11.10 13:51:38en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_58410.html
Size:
9.12 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_58410.html
Collections