Metodika měření kvality služeb ve Wi-Fi sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi, které vysílají v bezlicenčním ISM (Industrial, Scientific, Medical) pásmu 2,4 GHz. Tyto bezdrátové sítě jsou v dnešní době velmi rozšířené a využívané především pro připojení k Internetu. S rozšiřováním multimediálních datových přenosů je v bezdrátových sítích však nutné zajistit určitou kvalitu služby QoS (Quality of Service) především pro aplikace, které jsou citlivé na zpoždění či ztrátu paketů. Cílem této práce je základní teoretický popis bezdrátových Wi-Fi sítí, založených na standardech IEEE 802.11b/g/n, popis principů zajištění kvality služeb QoS podle stadardu 802.11e a parametrů definujících QoS pro služby VoIP. Praktická část této práce je rozdělena na dvě části. V první části je řešena problematika návrhu konceptu softwaru pro vyhodnocení kvality rádiového spojení a vytvoření jednoduchého programu pro analýzu kvality spojení. Druhá část obsahuje měření počtu ztracených paketů ve Wi-Fi síti komerční aplikací AirMagnet Laptop Wireless LAN Analyzer a pomocí spektrálního analyzátoru a signálního generátoru měření vlivu rušení.
This work deals with the wireless Wi-Fi networks, that used unlicenced ISM frequency band 2,4 GHz. These wireless networks are very extended in these days and used mainly for the Internet connection. With the multimedia data transfers expanding it’s necessary to ensure the specific quality of service QoS in wireless networks mainly for applications, which are sensitive to delay or packets lost. The main aim of this work is to describe Wi-Fi networks based on IEEE 802.11b/g/n standards, description of QoS techniques according to IEEE 802.11e standard and description of parameters describing QoS for the VoIP services. The practical part is divided on a two parts. The problems of measuring the radio link quality and the creation of simple program for quality of wireless connection analysis are solved in the first part. The second part incluledes measuring of the lost packets number in Wi-Fi network with the commercial application AirMagnet Laptop Wireless LAN Analyzer and measuring of the signal noise influence with the help of spectrum analyzer and vector signal generator.
Description
Citation
BACHAN, J. Metodika měření kvality služeb ve Wi-Fi sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO