Stanovení antibiotik v odpadní vodě

but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: vliv léčiv z odpadních vod na životní prostředí Obruča: mechanismus odbourávání léčiv Pekař: normy na množství látek v odpadních vod Veselý: kalibrační křivky Zmeškal: příčiny výrazně odlišných výsledků pro obě ČOV a jednotlivých vzorkůcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a chemické technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorSuková, Petracs
dc.contributor.refereeTulková, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractV práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin a amoxicilin, které jsou v dnešní době nejčastěji předepisovanými antibiotiky jak v České republice, tak také ve světě. Léčiva se spolu s odpadními vodami dostávají na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde však čistírenské procesy neodstraní zcela léčiva z vyčištěné vody. To má za následek, že léčiva mohou pronikat do dalších složek životního prostředí, zejména do povrchové vody a půdy, kde mohou negativně působit na organismy zde žijící. Pro izolaci analytů ze vzorků odpadních vod byla zvolena extrakce tuhou fází (SPE). Pro finální analýzu antibiotik byla použita metoda ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV-VIS detekcí s diodovým polem a také metoda kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Sledovaným analytem izolovaným z odpadní vody byl na základě optimalizace analytických technik vybrán především ampicilin. Analýza odpadní vody byla prováděna celkem po čtyři dny z přítoku a odtoku ČOV Brno-Modřice a ČOV situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with problem of antibiotics, substances used in the prevention and treatment of infectious diseases in human and veterinary medicine. Have been discussed aminopenicillins antibiotics from the group of antibiotics, particularly ampicillin and amoxicillin, which are one of the most frequently prescribed antibiotics in both the Czech Republic and in the world now. Drug substances together with wastewater pass into the wastewater treatment plant where sewage process does not remove the drug from the treated water entirely. Drug substances can be penetrate into the other components of the environment in the result, especially in surface water and soil, where they can have adverse effects on organisms living there. For the isolation of analytes from samples of wastewater was selected solid phase extraction (SPE). For final analysis of antibiotics was used method of ultra-high performance liquid chromatography with UV-VIS detection with diode array detector and method of liquid chromatography with mass spectrometric detection. Based on the optimization of analytical techniques was especially ampicillin chosen as analyte isolated from the matrix of waste water. Analysis of the wastewater was conducted for a total of four days of influent and effluent wastewater treatment plant in Brno-Modřice and wastewater treatment plant which is situated in area of the Veterinary and Pharmaceutical University in Brno.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSUKOVÁ, P. Stanovení antibiotik v odpadní vodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91322cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61458
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAminopenicilinová antibiotikacs
dc.subjectextrakce tuhou fázícs
dc.subject(ultra-)vysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectUV-VIS detekce pomocí diodového polecs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectAminopenicillins antibioticsen
dc.subjectsolid phase extractionen
dc.subjectultrahigh performance liquid chromatographyen
dc.subjectUV-VIS detection using diode array detectoren
dc.subjectwastewateren
dc.titleStanovení antibiotik v odpadní voděcs
dc.title.alternativeDetermination of antibiotics in the wastewateren
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-15-11:07:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid91322en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:57:59en
sync.item.modts2021.11.12 21:50:19en
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_91322.html
Size:
8.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_91322.html
Collections