Bezdotykový dávkovač dezinfekce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření chytrého bezdotykového dávkovače dezinfekce, jenž zastává nejen funkci distribuční, nýbrž i kontrolní a ovládací. Dávkovač je osazen vývojovou deskou LaskaKit ESP-12 obsahující Wi-Fi mikročip ESP8266, který umožňuje kontrolu stavu dávkovače a ovládání jednotky přes cloudovou IoT platformu Blynk. Sledování stavu baterie, stavu dezinfekce v nádobě či ovládání doplnění dezinfekce je tak možné skrze aplikaci v chytrém telefonu. Samotná distribuce dezinfekce je umožněna díky peristaltickému čerpadlu a vše je poháněno velkokapacitními Li-ion bateriemi 18650. Měření vzdálenosti ruky, respektive buzení jednotky, pak zajišťují dva senzory – IR optický snímač FC-51 a PIR čidlo HC-SR505.
The aim of this bachelor's thesis is to create a smart touchless disinfection dispenser, which is able to distribute the disinfection but also control the whole device. The dispenser is equipped with a LaskaKit ESP-12 development board containing the Wi-Fi microchip ESP8266, which allows the user to check the status of the dispenser and control the unit through the cloud IoT platform Blynk. Checking the battery status, the disinfection status in the container or controlling the disinfection replenishment is thus possible through the application in the smartphone. The disinfection distribution itself is made possible by a peristaltic pump and is powered by 18650 large-capacity Li-ion batteries. The measurement of the hand distance, as well as the excitation of the unit, is then provided by two sensors – IR optical sensor FC-51 and PIR sensor HC-SR505.
Description
Citation
RYBNÍČEK, P. Bezdotykový dávkovač dezinfekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi se svou závěrečnou prací, kterou přehledně prezentoval. Popsal fungování svého projektu dávkovacího automatu vytvořeného pomocí 3D tiskárny včetně technických parametrů a jednotlivých částí. Zmínil hardware i software s použitím aplikace na mobilním telefonu. Na závěr prezentoval ekonomický přehled cen materiálu a resistenci použitého materiálu včetně návrhu vylepšení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO