Výkonové impulsní proudové zdroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou výkonových impulsních proudových zdrojů. V práci jsou prezentovány některé generátory impulsního proudu a je proveden konkrétní návrh výkonového proudového impulsního generátoru. Je navrženo řešení spínacího prvku generátoru a jeho řízení. V práci jsou také rozebrány možné nevýhody a výhody navrženého generátoru. Vybraný impulsní zdroj je experimentálně realizován a je ověřena jeho funkčnost. Pomocí indukčního senzoru bylo provedeno měření parametrů generátoru.
This project deals with the probleme of the power pulsed current source. In this work, there is a study of some generators of pulsed current and than there has been made a design of power pulsed current generator. For the switching purposes the power switch based on the thyristor module has been designet. The advantages and disadvantages are discussen. The designed current source has been experimentally realized. The measurement of its parameters was performed.
Description
Citation
NEJEDLÝ, M. Výkonové impulsní proudové zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO