Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu a marketingové strategie. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingové strategie. Nejprve jsou zjištěna potřebná data, která slouží jako podklad pro analýzu současného stavu propagace a komunikace Beskydské laťky. V další fázi je práce zaměřena na vlastní návrhy řešení, jak zefektivnit marketingovou strategii této akce. Na základě výsledků analýzy je proveden návrh modernizace marketingové strategie.
The bachelor thesis deals with the marketing strategy of the Beskydská laťka. In the theoretical part a terminology of marketing and marketing strategy is defined. The practical part is focused on a design of marketing strategies. At First necessary information has to be gathered, which serves as a source for analysis of the current state of promotion and communication of Beskydská laťka. In the following part of the work there are suggestions described how to reach higher efficiency of the marketing strategy of this event. Based on the results of the analysis a proposal of a modernization marketing strategy is carried out.
Description
Citation
DOUCHOVÁ, T. Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno Doc. Šimberová: Na základě jakých analýz identifikujeme příležitosti a hrozby? - neodpovězeno Ing. Novák: Na základě čeho jste sestavila SWOT analýzu? - neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO