Návrh marketingového plánu v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a komunikace. Druhá část patří praktickému výzkumu. Jeho cílem je zlepšení marketingového plánu firmy.
The subjekt of this bachelor thesis is marketing plan proposal. It’s analysis of current condition of the company, finding out it’s weaknesses and new and the new solution. First part is theoretic, containing basic terms and ideas of marketing and communication. Second part is concerned with practical research. It’s goal is improving marketing communication in the company.
Description
Citation
DLABAL, T. Návrh marketingového plánu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno. Doc. Kocmanová: jaká bude cílová skupina Vašich zákazníků? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO