Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování podnikatelských aktivit. Bakalářská práce má 3 hlavní časti, a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část nám poskytne základní informace o jednotlivých zdrojích financování, strategické a finanční analýze. Poznatky, které byly získány v části teoretické jsou následně aplikovány v části analytické. Část návrhová obsahuje výběr nejvhodněji formy financování.
The bachelor’s thesis deals with the issue of financing business activities. Bachelor thesis consists of 3 main parts: theoretical, analytical and proposal. The theoretical part will provide us with basic information about individual sources of financing, strategic and financial analysis. The knowledge that was obtained in the theoretical part is subsequently applied in the analytical part. Proposal part contains the choice of the most appropriate form of financing.
Description
Citation
LAŠTŮVKA, D. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hornungová: Jakým způsobem se projeví navrhovaný úvěr v celkové výši zadluženosti firmy? V jaké výši jsou současné cizí zdroje firmy? Zodpovězeno částečně Ing. Luhan: Co bylo kritériem při výběru poskytovatele cizích finančních zdrojů? Zodpovězeno doc. Zich: Jaké interní analýzy či zdroje, by se daly využít, pro lepší podklady zpracování vaší celkové finanční analýzy firmy? Nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO