Galerie moderního umění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
The conceptual design of the Gallery of Modern Art is created with the aim to build the timeless social and cultural center, situated in urban conservation zone, which is in the connection with the cultural axis of the existing round avenue of Brno. The proposed building is located in the Moravian Square, in the place of the existing park. It is a neoplasm in the historic space, which is adding the uniqueness of surrounding by its concept. This proposed building will reflect the most modern architectural, building and construction elements.
Description
Citation
HUSÁROVÁ, A. Galerie moderního umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (předseda) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) doc. Ing. Oldřich Navrátil, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka představila diplomovou práci (prezentace, animace, tisky). Reakce na připomínky oponenta a vedoucího dopl. práce (návaznost na hist. objekty, kapacita parkování, stínění, nepokračování stávajícího trhového využití): studentka na vše reagovala uspokojivě. Odborná diskuze - témata: noční nasvícení objektu, pěší propojení s objektem Janáčkova divadla, výhledy/průhledy na ostatní hist. objekty, napojení na dopravní infrastrukturu, způsob vjezdu do garáže (rampa vs. zakladač), zklidnění dopravy v místě. Studentka na všechna témata odborné diskuze reagovala pohotově a uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO