Chování zákazníka v konkrétní oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu s elektrickými dopravními prostředky. Zabývá se porozuměním určité skupiny zákazníků, které toto téma zajímá. V první části jsou teoreticky vymezeny základní pojmy související s problematikou zákazníka, jeho chování marketingu a neuromarketingu. V dalších částech je provedena analýza, vlastní zkušenosti s prodejem a jeho podporou. V závěru jsou uvedeny fakta a pochopení zákazníka.
The bachelor thesis analyzes consumer behavior in the market of electric vehicles. It focuses on understanding a certain group of customers who are close to the subject. In the first part are theoretically defined basic terms related to the issue of customer, his behavior marketing and neuromarketing In the next sections is performed analysis, own experience with sales and its support. In conclusion, the facts and understanding of the customer are presented.
Description
Citation
HRUBÝ, F. Chování zákazníka v konkrétní oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky vedoucího práce – zodpovězeno Otázky oponenta práce – zodpovězeno Mgr. Helena Musilová – Myslíte, že v menších městech není dostatečná kupní síla? Myslíte, že by se marketing produktu dal zacílit i na jiné lokace než Vámi zvolené tři kraje? - zodpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. – Proč v práci nemáte popsanou metodiku? Jaké metody jste v práci použil? - zodpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Proč nemáte ve své práci popsanou analyzovanou firmu? Proč v práci nemáte ekonomické vyhodnocení návrhů? – částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO