Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy H.N. Motor s.r.o. v letech 2015 - 2019 a návrhu řešení, které by měly vést k jejímu zlepšení. První kapitola je věnována teoretické části, ve které jsou popsány zvolené metody zkoumání. Druhá, praktická část se věnuje aplikaci těchto metod na vybranou společnost a následnému vyhodnocení jejich výsledků. Třetí kapitola je věnována návrhům řešení, které by měly vést ke zlepšení finanční situaci podniku.
The bachelors thesis is centered on the evaluation of a financial situation of a company H.N. Motor s.r.o. throughout years of 2015 to 2019 and suggestions, that should lead to the bussiness further improvement. The first chapter is devoted to theoretical basis, where the chosen methods of analysis are described. The second practical part is about the application of these methods on the stated company and then rating of their results. The third chapter is focused on drafts, which should lead to the financial improvement of said company.
Description
Citation
NEKUDA, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
Otázka vedoucího práce: Uvažovala společnost o pořízení automobilu na OL? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Proč jste při analýze stávající finanční situace společnosti nepoužil i bonitní modely finanční analýzy? - Odpovězeno Ph.D. Herálecký: Jaký je rozdíl mezi platbou a splátkou? - Částečně odpovězeno Ph.D. Hornungová: Zaměření bylo jen na snížení nákladů? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO