Návrh komunikačního mixu podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro podnikatele Ing. Petra Janošíka. V teoretické části jsou popsány definice marketingu, vysvětleny základní marketingové pojmy a rozebrán komunikační mix. Práce analyzuje současný komunikační mix, konkurenci a prostředí a navrhuje vylepšení stávajícího komunikačního mixu, které povede ke zlepšení konkurenceschopnosti a postavení na trhu.
This bachelor thesis deals with proposal of communication mix for self-employed person Ing. Petr Janošík. The theoretic part deals with the definitions of marketing, basic marketing terms and communication mix. Thesis analyses curent communication mix, competition and environment, and proposes improvement of contemporary communication mix, which improves the market position and competitiveness.
Description
Citation
MOKRUŠOVÁ, L. Návrh komunikačního mixu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Ing. Bednář: Proč byla SWOT analýza uspořádána do výsledné tabulky? - zodpovězeno částečně Ing. Herálecký: V tabulce 9 máte uveden výsledek hospodaření. Jak jste došla k tomuto číslu? - zodpovězeno částečně doc. Fedorová: Jaké jsou náklady na návrhy? A jaký je efekt z těchto nákladů? - zodpovězeno částečně doc. Fedorová: Jaký je názor společnosti na předložené návrhy? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO