Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním dat z testů pracovního cyklu motoru, jejich kontrolou a určením kritérií třídění. Dále pak návrhem a vyhodnocením metodiky charakterizace cyklů zatížení, zaměřených na očekávané výsledné opotřebení kinematických komponent turbodmychadla. Vyhodnocení a kontrola dat jsou provedeny pomocí dvou nástrojů - Python a Matlab. Výstupem této práce jsou dvě navržené metodiky zpracování pracovních cyklů na základě zpracovaných dat - obecné zpracování dat pracovního cyklu a analýza pracovního cyklu, včetně polohy aktuátoru.
The present bachelor’s thesis aims to collect data from engine duty cycle tests, review it and determine criteria for its sorting. Furthermore, it also introduces and assesses characterisation methodologies for load cycles targeting expected resulting wear of turbocharger kinematics components. To evaluate and review the assorted data, two tools have been used: Python and Matlab. Finally, this thesis also proposes two methods that are the most suitable for processing duty cycles based on the evaluated data: a generic duty cycle data processing and a duty cycle analysis, including actuator position.
Description
Citation
KOVAŘÍKOVÁ, L. Klasifikace provozních zatěžovacích cyklů turbodmychadla ve vztahu k opotřebení kinematických členů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Posluchačka představila komisi svou bakalářskou práci. Dále odpověděla pouze částečně na otázky oponenta a dalších členů komise: Co je hlavním indikátorem opotřebení kinematických členů? K čemu lze využít vyhodnocené rozložení zatížení? Co je to Palmgren-Minerova hypotéza? Jak ovlivňuje opotřebení přítomnost maziva?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO