Adresář webových služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá studiem technologií webových služeb, možností jejich vyhledávání a implementací systémů určených k registraci a vyhledávání webových služeb, tzv. adresářů. Blíže se věnuje adresáři UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration), jeho datovým strukturám, programovému rozhranní a problematice registrace služby a jejího vyhledání s využitím UDDI. Hlavní část práce je zaměřena na implementaci části standardu UDDI v.3.0.2 pro účely demonstrace registrace a vyhledání služby v adresáři typu UDDI. Výsledná aplikace má sloužit při výuce problematiky webových služeb. Aplikace je napsána v programovacím jazyce C++ s využitím SŘBD Firebird, knihoven pro komunikaci s databází IBPP a C++ toolkitu pro vývoj webových služeb v C++ - gSOAP.
The thesis deals with the study of the technology of web services and how to search for them, and with the implementation of systems used for registration of and searching for web services - directories. Greater attention is paid to the UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration) directory, its data structures, program interface and problems related to registration of the service and searches using UDDI. The main part of the study deals with the implementation of a part of UDDI standard version 3.0.2 for the demonstration of the registration and search of the service in a UDDI type directory. The resultant application should be used for teaching problems concerning web services. It is written in C++ programming language using Firebird, libraries for communication with Firebird database IBPP and C++ toolkit for the development of web services in C++ - gSOAP.
Description
Citation
PAGÁČ, J. Adresář webových služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO