Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru letecké výzbroje. Obsahem je volba vhodného technického řešení mechanismu a provedení statického rozboru soustavy těles. Dále pak navržení rozměrových a materiálových parametrů hlavních částí zařízení, které jsou kontrolovány pevnostním výpočtem. Dalším úkolem je zajistit dostatečně dimenzovaný hydraulický pohon a zabezpečení mobility. Manipulátor umožňuje zvedání břemen o maximální hmotnosti 525 kg do výšky 1700 mm.
Bachelor thesis has solved the design of mobile air handler equipment. The content is the choice of an appropriate technical solution and implementation mechanism for the static analysis of network elements. Furthermore, the design of dimensional and material parameters of the main equipment parts, which are controlled by strength calculation. Another goal is to provide hydraulic power for mobility and security. The Manipulator allows lifting the maximum weight of 525 kg to a height of 1700 mm.
Description
Citation
BUREŠ, M. Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO