Moderní metody hodnocení polymerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce tvoří přehled současných moderních metod hodnocení polymerů. První část se zabývá historickým vývojem, jednotlivými druhy a přípravou samotných polymerů. Dále je práce zaměřena na samotnou strukturu polymerů, popis moderních přístupů tvorby vzorků a metod studia struktury polymerů. Poté jsou v práci diskutovány mechanické vlastnosti polymerů a metody jejich zkoušení. Závěrem je pak práce zaměřena na konkrétní testy odolnosti trubkových polymerních materiálů používaných v současné praxi.
The bachelor thesis consists of an overview of modern methods of polymers testing. The first part deals with historical development, various types and synthesis of polymers. Further work is focused on the structure of polymers, a description of modern sample preparation methods and methods of study the polymers structure. Next, the mechanical properties of polymers and methods of testing the mechanical properties are discussed. Finally, the work is focused on material resistance testing of polymer pipes used in current practice.
Description
Citation
ROPEK, L. Moderní metody hodnocení polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Simona Hutařová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO