Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Vytvoření modelu předpokládaného vývoje 3D zobrazování jako nástroje prostředí e-business a oslovení potencionálního zákazníka v ekonomickém systému. Definování e-business prostředí jako modelu aplikované ekonomické kybernetiky.
Creating a model of the likely trends in 3D imaging as a tool for e-business environment and reach potential customers in the economic system. Defining e-business environment as a model of applied economic cybernetics.
Description
Citation
BURÝŠEK, M. Modely 3D zobrazování v inteligentním prostředí e-business a ekonomické kybernetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. - Holografie, vliv na zákazníka - odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. - kvantitativní metody vyhodnocení dat - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO