Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o novostavbu bytového domu na území města Brna v katastrálním území Líšeň. Bytový dům je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím na svažitém terénu. Půdorysně je obdélníkového tvaru a má charakter terasového domu. V nadzemních podlažích se nachází vstupní prostor a bytové jednotky. Na obou nadzemních podlažích jsou 3 bytové jednotky, celkově jich je tedy 6. V suterénu se nacházejí sklepní kóje pro každou bytovou jednotku, technická místnost, kolárna, úklidová místnost, WC, sklad a herna. Ze suterénu se dá jít přímo do exteriéru, respektive do prostoru hromadné garáže s 6 parkovacími místy pod budovou, která je však z jedné strany plně otevřena a tvoří tak jednu plochu s venkovním parkovištěm, kde se nachází dalších 7 parkovacích míst. Obvodové zdivo nadzemních částí je navrženo z vápenopískových tvárnic, rovněž jako vnitřní nosné a nenosné zdivo. V suterénu je obvodové zdivo tvořeno betonovými tvarovky ztraceného bednění a z železobetonových stěn. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové křížem vyztužené desky. Bytový dům je založen převážně na základových pasech, výjimkou jsou dvě základové patky pod železobetonovými sloupy v suterénu. Zastřešení tvoří extenzivní zelená plochá střecha. Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádního polystyrenu a povrchovou úpravu nadzemních částí tvoří cihelné obkladové pásky.
The aim of this bachelor’s thesis is to process project documentation for realization of new apartment building as a nearly zero-energy building in the city of Brno in the cadastre unit Líšeň. The apartment building is a two-storey with a basement in a sloppy terrain. It’s a rectangular shaped building and it has character of a terraced house. On both above-ground floors is an entrance area and 3 residential units. There are 6 residential units in the whole building. In the basement is a vault for every residential unit, utility room, bicycle room, cleaning room, WC, storage, and a gaming room. The basement is also linked to a garage with 6 parking places under the building. The garage is completely open from one side, and it is linked to an exterior parking lot with another 7 parking places. The vertical load bearing system in the above ground floors is made of sand-lime blocks, as well as non-load bearing walls in the above ground floors. Peripheral walls in the basement are made of a concrete permanent formwork and a monolithic reinforced concrete. The horizontal load bearing ceiling structures are made of reinforced concrete slabs. Foundations are designed as plain concrete strips except for two reinforced concrete blocks under the reinforced concrete columns. The roof is designed as extensive green flat roof. The building is insulated with the contact thermal insulation system ETICS made of façade polystyrene with an external above-ground wall finish made of brick cladding.
Description
Citation
VRBICKÝ, J. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Václav Pilík - tajemník, Ing. Ing. Jan Skupa - tajemník, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Utíkalová - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student v úvodu představil komisi prezentaci své závěrečné práce. V prezentaci byla uvedena lokalita, popis objektu, konstrukční a materiálové řešení, dispoziční řešení, architektonické řešení a stavebně-fyzikální hodnocení. Následně student zodpovídal na otázky oponenta. Otázky byli odpovídány v plném rozsahu, komise se dotazovala na doplňující otázky. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO