Slovácké divadlo I.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem diplomové práce je umístění a návrh divadelní budovy v organismu regionálního centra – města Uherského Hradiště. Stávající divadelní budova sídlí v pronajatém objektu sokolovny na Tyršově náměstí. Malá scéna je v domě na Mariánském náměstí. Kapacita hlediště velké scény je 370 diváků, odpovídající potřebám města a regionu. Zcela nevyhovující je velikost jeviště, výška provaziště, absence zadního a bočního jeviště, zázemí dílen a skladů je mimo současný areál divadla. Práce řeší současnou nevýhodnou situaci divadla, jejíž zlepšení je v dlouhodobém zájmu města Uherské Hradiště.
The subject of this diploma thesis is the location and design of a theater building in the body of a regional center - the town of Uherské Hradiště. The existing theater building is housed in a rented Sokolovna (sport-cultural building) on Tyršovo Square. There is also a small stage in a house on Mariánské náměstí. The capacity of the auditorium of the large scene is 370 spectators, corresponding to the needs of the city and the region. However the size of the stage is completely inadequate, the height of the flytower, the absence of back and side stages, Also, the workshops and warehouses are currently located away from the theater. The project addresses the current unfavorable situation of the theater, which is, in the long-term, interest to the city of Uherské Hradiště itself.
Description
Citation
ŠTÝBNAR, V. Slovácké divadlo I. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Hendrych (předseda) Ing. arch. Aleš Holý (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO