Komparace účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných stavebních společnostech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá komparací účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve dvou vybraných společnostech. Teoretická část práce je zaměřena na význam a dělení poskytovaných benefitů, motivaci, legislativní úpravu a účetní a daňové hledisko benefitů. Praktická část práce se zabývá analýzou poskytovaných benefitů v mikro účetní jednotce a porovnání jejího systému se střední účetní jednotkou. Práce je zakončena výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na spokojenost poskytovaných benefitů. Závěr práce předkládá návrhy na možné zlepšení systému zaměstnaneckých benefitů.
The bachelor thesis deals with the comparison of accounting and tax aspects of employee benefits in two selected companies. The theoretical part of the thesis focuses on the meaning and division of benefits, motivation, legislative regulation and accounting and tax aspects of benefits. The practical part of the thesis deals with the analysis of benefits provided in a micro accounting unit and comparison of its system with a medium-sized accounting unit. The thesis concludes with the results of a questionnaire survey focused on the satisfaction of the provided benefits. The thesis concludes with suggestions for possible improvement of the employee benefits system
Description
Citation
HŘIBOVÁ, K. Komparace účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných stavebních společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Dagmar Kalová (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázka vedoucí práce: odpovězeno. Otázka oponenta práce: odpovězeno. Ing. Mikulica: Navrhujete zavedení Sick days, je nějaký způsob, který umožňuje nezahrnutí uvedené částky do základu daně? Odpovězeno částečně. doc. Lajtkepová: Zjišťovala jste u analyzovaných společností jejich názor na předkládané návrhy? Odpovězeno. Ing. Kalová: Zvažovala jste situaci, že by zaměstnanec Sick days nevyčerpal, měl by nárok na nějakou kompenzaci? Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO