Regulovatelný zdroj proudu pro výkonové LED diody s použitím platformy Arduino

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou regulace jasu výkonových LED diod a návrhem řídících obvodů. Je zde popsáno jak v prostředí Delphi vytvořit aplikaci pro řízení PWM výstupů Arduina. Dále jsou probrány lineární a spínané zdroje proudu. Také jsou popsány specializované spínané zdroje pro napájení LED diod. Cílem této práce je návrh, realizace a porovnání zdroje proudu pracujícího v lineárním režimu, zdroje proudu pracujícího ve spínacím režimu sestaveného s TL494 a zdroje proudu založeném na použití LED driveru TPS92513.
This bachelor thesis deals with regulation of brightness power LED diodes and design of the control circuits. Here is described how in environment Delphi to create an application to control PWM Arduino outputs. They are discussed linear and switching current source. Also are described specialized switching power supplies to power the LEDs. The aim of this work is the design, realization and comparison of linear power supply, switching source assembled with the TL494 and integrated switchied current source TPS92513.
Description
Citation
ČÁP, M. Regulovatelný zdroj proudu pro výkonové LED diody s použitím platformy Arduino [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci s názvem „Regulovatelný zdroj proudu pro výkonové LED diody s použitím platformy Arduino“. Prezentace práce byla přehledná a na slušné úrovni. Student vystupoval velmi sebejistě a byla viditelná studentova důkladná příprava. Dotazy oponenta i dotazy k diskuzi student přehledně vysvětlil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO