Výroba konektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 0,25 mm v sérii 1 200 000 kusů za rok. Z variantního řešení možných způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání ve sdruženém postupovém nástroji. Pro výrobu konektoru byl zvolen rychloběžný lis Bruderer 18 se jmenovitou hodnotou lisovací síly 180 kN od výrobce E. BRUDERER Maschinenfabrik AG. V ekonomickém zhodnocení byly stanoveny náklady na výrobu jednoho kusu 0,786 Kč/ks včetně požadovaného zisku výrobce a určen bod zvratu, který nastává po vyrobení 876 282 kusů.
The bachelor thesis deals with a concept of the production technology of the connector. It is made of CuSn6 bronze plate of width 0,25 mm, production batch of 1 200 000 pieces per year.There was performed a recherche based on the topic. Out of available technologies for the production were chosen cutting and forming in follow die. For the cutting of the bronze plate was chosen high-speed press machine Bruderer 18 with nominal pressing force of 180 kN made by E. BRUDERER Maschinenfabrik AG. The production costs per one piece were evaluated in the economic analysis including manufacturer profit and there was defined break-even point which occurs after production of 876 282 pieces.
Description
Citation
KOČKA, J. Výroba konektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student prezentoval komisi svou bakalářskou práci. Odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: 1. Vysvětlete obrázek opotřebení nacházející se ve Vaši bakalářské práci na straně 25. 2. Jsou zahrnuty v kalkulaci i opravy střižného nástroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO