Okrajová úloha pro průhyby nosníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá okrajovými úlohami pro průhyby nosníků. Ve druhé kapitole jsou nejprve připomenuty základy z oblasti řešení lineárních diferenciálních rovnic a poté následuje popis různých typů předepsaných okrajových podmínek. Třetí kapitola je věnována odvození lineární rovnice pro průhyb nosníku a to prostřednictvím lineární diferenciální rovnice druhého i čtvrtého řádu. Poslední, čtvrtá kapitola je zaměřena na porovnání lineárních a nelineárních modelů. Teorie je doplněna konkrétními řešenými příklady, analytická řešení jsou vykreslena v matematickém softwaru Matlab.
This bachelor's thesis deals with the deflection of the beam. The second chapter is devoted to the linear differential equations and their solution, followed by a description of the different types of prescribed boundary conditions. In the third chapter the linear differential equation of second and fourth order for the deflection of the beam is derived. The last chapter is focused on comparing linear and nonlinear models. The theory is complemented by some solved examples, in which analytical solutions are plotted by using mathematical software Matlab.
Description
Citation
MACHALOVÁ, M. Okrajová úloha pro průhyby nosníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Studentka odprezentovala svoji práci o okrajových úlohách pro průhyby nosníku. Otázku oponenta ohledně velikosti konkrétních průhybů zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO