Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je seznámení se s problematikou lineární lomové mechaniky, popisem napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny pomocí teorie rovinné pružnosti v ortotropních materiálech. První část je věnována teoretickým základům lomové mechaniky. Druhá část se zabývá numericko-analytickým algoritmem pro určení exponentu singularity napětí trhliny kolmé na rozhraní dvou materiálů. Poslední, třetí část, je zaměřena na testování algoritmu na konkrétních konfiguracích materiálu a zatížení trhliny na bimateriálovém rozhraní. V závěru vyhodnocuji numerické výsledky a vlivy mechanických vlastností materiálů s trhlinou kolmou na jejich rozhraní.
Subject of this work is resolving problems of linear crack mechanics, description of stress and deformations in the vicinity of the top of the concentrator with plane elasticity theory in orthotropy materials. First part is engaged in basic relations in crack mechanics. Second part is engaged in numeric-analytic algorithm for determination of stress singularity of crack perpendicular to interface of two materials. Third part is focused on testing algorithm on specific configuration of material and tension of crack in bimaterial interface. In the conclusion, numeric results and impact of mechanic qualities of materials with crack perpendicular to their interface are evaluated.
Description
Citation
SVOBODA, M. Problém trhliny v blízkosti bimateriálového rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Jaroslav Kovařík (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Posluchač prezentoval komisi během asi 12 minut obsah své bakalářské práce a následně odpověděl na všechny připomínky a otázky položené oponentem a členy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO