Vliv orientace na výkonnost solárních systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce objasňuje vliv orientace a sklonu na výkonnost solárního kolektoru. V první části je uvedeno, jak vzniká sluneční energie a kolik se jí dostane na Zemi a v jaké formě ji jsme schopni zachytit. V druhé části se práce zaměřuje na základní parametry solárního kolektoru a způsob výpočtu výkonu a účinnosti. V další části jsou uvedeny nejpoužívanější typy solárních kolektorů a oblasti jejich použití. V závěru jsou uvedeny výsledky výpočtu a zhodnocení vlivu orientace a sklonu na výkonnost konkrétního typu solárního kolektoru.
The work explains the influence of orientation and inclination on the performance of solarcollector. The first part shows how the formation of the solar energy and how it gets onEarth and in what form we are able to capture it. In the second part of the work focuses on the basic parameters of the solar collector and method of calculating theperformance and efficiency. The next section describes the most common types of solarcollectors and their field of application. In conclusion the results of the calculation andevaluation of the influence and orientation angle on the performance of a particular type of solar collector.
Description
Citation
DANĚK, T. Vliv orientace na výkonnost solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Doc. Štětina Zdůvodněte proč je v létě nejvyšší zisk pro sklon kolektoru 15°? Doc. Katolický Vysvětlete, proč v létě vychází nejlépe vakuový trubicový kolektor, i když má tento typ v létě nejvyšší optické ztráty? Z čeho se skládá celková účinnost solárního kolektoru? V čem spočívá výhoda tzv. „Sydney“ trubic. Dr. Charvát Pro jaké časové intervaly jste měl stanovenu hodnotu celkového solárního záření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO