Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy s převážným chodem v anglickém jazyce. Na základě zjištěných poznatků z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí je sestaven podnikatelský plán, který určuje realizaci daného záměru. Součástí bakalářské práce je také podrobný finanční plán pro prvních šest let podnikání, podávající důležité informace o finančním vývoji podniku.
The subject of this bachelor thesis is a treatment of a business intention for establishment private kindergarten with a major running in English. On a basis of detected knowledge contains analysis of external and internal enviroment it is compiled a business plan that determines implementation of given intention. The bachelor thesis contains a detailed financial plan for first six years and gives important information about a financial development of business.
Description
Citation
JANIŠOVÁ, K. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO