Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi zaměřujícími se na dlouhodobý majetek v obchodní společnosti. V první části jsou vymezena teoretická východiska zaměřující se na vnitropodnikové směrnice a dlouhodobý majetek. Ve druhé části bakalářské práce je popsána vybraná společnost a provedena analýza vybrané společnosti. V poslední části je navrhnuta nová a aktuální směrnice, která se zaměřuje na dlouhodobý majetek.
The bachelor thesis deals with internal directives focusing on fixed assets in a commercial company. The first part defines theoretical bases focusing on internal directives and fixed assets. In the second part of the bachelor thesis, the selected company is described and the selected company is analyzed. In the last part, a new and up-to-date directive is proposed, which focuses on fixed assets.
Description
Citation
TERSCHOVÁ, D. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Ing. Milena Otavová, Ph.D. - Proč byla zvolena pro vstupní cenu DHM hodnota 70 000 Kč? Jaký je důvod pro návrh daňového odpisování rovnoměrným způsobem pro všechny automobily? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO