Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční analýza a jaké metody finanční analýzy se používají. Ve druhé části je praktické použití finanční analýzy ve společnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých analýz, upozornění na kritické oblasti a navržen způsob zajištění těchto oblastí.
Bachelor’s papers consider rating of financial situation of VALOSUN a.s. company during years 2005 – 2009 by means of Czech accounting standards. In the first part there is explained what is a financial analysis and what methods of financial analysis are used. In the second part of the paper there is practical use of financial analysis in the company. The last part summaries results of single analyses, draw attention to problematic areas and their solutions.
Description
Citation
KADAŇKA, F. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO