Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku. K analýze podniku byly užity elementární metody finanční analýzy, které byly prakticky aplikovány na výkazy finančního účetnictví. V bakalářské práci jsou interpretovány zejména poměrové ukazatele a jejich soustava. Cílem práce je zhodnotit celkový stav podniku, navrhnout opatření na zlepšení, včetně podmínek a harmonogramu realizace návrhu.
The bachelor´s thesis is concerned to review the financial situation of the chosen company. Elementary methods of financial analysis were used for the company analysis, which were aplicated practicaly in the financial accountancy report. In the bachelor´s thesis, mainly the ratio and its systems, are interpreted. The target is to review the global status of the company, to suggest some action for improvement, including the conditions and the flow-chart of the realization.
Description
Citation
ŠKVAREKOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Petra Hanáková (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO