Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle zpracovaných analýz jsem představil návrhy, které můžou vést ke zlepšení nejen průběhu zakázky, ale celého prospěchu společnosti.
My bachelor thesis deals with the improvement during the engagement in the company ELEKTROINSTAL NR s.r.o. This comapany provided me with all the information needed to be able to analyze and describe the current course of the contract. Subsequently, according to processing the analysis I presented proposals that may lead to improvements not only during the engagement, but the entire benefit of the company.
Description
Citation
ROZSYPAL, J. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
OTÁZKY VEDOUCÍHO: nebyly položeny. OTÁZKY OPONENTA: odpovězeno. Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Reagoval podnik, ve kterém jste zpracovával bakalářskou práci, na neutěšenou situaci ve stavebnictví změnou portfolia nabízených služeb? Bylo by možno rozšířit oblast podnikání podniku například o provádění revizí elektro? Odpovězeno. Mgr. Helena Musilová: V rámci návrhů na zlepšení doporučujete přijímání záloh a uvádíte pojištění. Jaké další možnosti nabízí občanský zákoník k zajištění a utvrzení dluhu? Uveďte podrobnosti ohledně uváděného pojištění. Kolik zaplatí podnik na pojistném, za jakých okolností bude pojišťovna plnit? Připomínky k odborné terminologii. Odpovězeno částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO