Možnosti využití biomasy pro domovní vytápění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá peletami a agropeletami a ich spaľovaním, kde sa sledujú emisie a ich účinnosť. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je teoretická, ktorá sa skladá z rešerše, kde sú uvedené druhy biomasy, vybrané vlastnosti biomasy a emisie vznikajúce pri spaľovaní. Druhá časť práce je experimentálna jej úlohou je porovnanie účinnosti a emisií vzniknutých pri spaľovaní.
This bachelor thesis deals with pellets and agropellets and their combustion, where main attention is given to emissions and their efficiency. Thesis consists of two parts. First part is theoretical, which consists of shown types of biomass, their properties and emissions created during combustion. The second part is experimental and its task is to compare efficiency and emissions created during combustion
Description
Citation
JURÁK, M. Možnosti využití biomasy pro domovní vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Kolenčíková (člen) Ing. Ladislav Dubnický (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Při jaké hladině kyslíku byly provedeny měření? Částečně zodpovězeno. 2. Selektivní katalytická redukce. Částečně zodpovězeno. 3. Jaké jsou emisní limity pro CO, NO a TZL? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO