Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové injektáže, tak řešení hydroizolací spodní stavby. Pro tuto technologickou etapu jsou zpracované podklady, nutné k jejich realizaci.
The subject of the thesis is the technological phase of the residential house´s lower construction redevelopment in Hradec Králové. With the redevelopment of lower construction is related underpinning of the residential house´s walls, the elevator shaft sealing by jet grouting method and waterproofing solutions of the lower construction. The documents for this technological phase are processed, it´s necessary for their realization
Description
Citation
ŠORM, P. Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO