Návrh marketingové strategie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření návrhu marketingové strategie pro firmu POWERTEX s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem oblečení. V teoretické části vysvětlím pojmy, ze kterého budu vycházet v praktické části svojí práce. Následně budu charakterizovat svoji vybranou firmu. V praktické části je vytvořena marketingová strategie, která má pomoci firmě zlepšit postavení na trhu.
The Bachelor thesis is focused on a proposal marketing strategy for the company POWERTEX, which is engaged in the manufacture and sale of clothing. In the theoretical part, I explain the concepts of which will be based in the practical part of this work. Then i will describe the company that I chose for this work. In the practical part is made the marketing strategy, that will help company to have a better market position.
Description
Citation
GUTIÉRREZ ALMIDÓN, L. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO